Алгоритми і програми

Алгоритми і програми. (12 год)
Середовище описання і виконання алгоритмів.
Лінійні алгоритми.
Алгоритмічна структура розгалуження.
Алгоритми з повтореннями.
Цикли з умовою та цикли з лічильником.
Учень (учениця)
наводить приклади та пояснює поняття:
 • алгоритм;
 • виконавець алгоритму;
 • середовище виконання алгоритмів;
 • система команд виконавця алгоритмів;
 • описує:
 • основні елементи середовища виконання алгоритмів;
 • визначає:
 • тип алгоритму для розв’язування поставленої задачі;
 • тип циклу для розв’язування поставленої задачі на алгоритм із повторенням;
 • наводить приклади:
 • виконавців алгоритму;
 • називає:
 • основні команди, з яких складаються алгоритми в певному середовищі виконання;
 • розрізняє:
 • лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженнями і повтореннями;
 • цикли з умовою і цикли з лічильником;
 • уміє:
 • складати лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженнями та повтореннями для розв’язування поставленої задачі;
 • записувати та запускати на виконання алгоритми в середовищі виконання алгоритмів;
 • перевіряти відповідність результату виконання алгоритму поставленій задачі;
 • коригувати алгоритм за необхідності.