Текстовий процесор

Текстовий процесор. (5 год)
Повторення правил уведення, редагування та форматування тексту (символів, абзаців), додавання малюнків із файлу та їх форматування. Додавання, редагування та форматування таблиць.
Сторінки документа та їх форматування.
Підготовка документа до друкування. Друкування документа.
Учень (учениця) розрізняє:
 • операції редагування та форматування тексту;
 • основні об’єкти текстового документа (сторінки, абзаци, символи);
 • описує:
 • основні правила введення, редагування та форматування тексту;
 • називає властивості:
 • символів (розмір, накреслення, шрифт, колір тощо);
 • абзаців (міжрядковий інтервал, відступи, спосіб вирівнювання);
 • малюнків (висота, ширина, розміщення в документі, обтікання текстом, наявність меж);
 • таблиць (кількість стовпчиків, рядків, висота рядків, ширина стовпців, висота та ширина таблиці, розміщення в документі);
 • сторінок (розмір аркуша, висота, ширина, розміри полів, нумерація);
 • уміє:
 • уводити, редагувати і форматувати символи тексту;
 • редагувати і форматувати абзаци;
 • додавати малюнки з файлів до текстового документа та форматувати їх;
 • додавати таблиці, редагувати та форматувати їх;
 • готувати документ до друку та роздруковувати.