Алгоритми і програми

Алгоритми і програми. (12 год)
І.Подійно-орієнтоване програмування
Програмний об’єкт. Властивості об’єкта. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі Створення та редагування програмних об’єктів.
Поняття події. Види подій. Опрацювання події.
ІІ. Вкладені алгоритмічні структури
Вкладені алгоритмічні структури, повторення та розгалуження.
Учень (учениця)
має уявлення:
 • про опрацювання події;
 • описує:
 • поняття програмного об’єкта, його властивості та значення властивостей;
 • поняття події;
 • поняття вкладених алгоритмічних структур;
 • наводить приклади:
 • програмних об’єктів;
 • властивостей конкретних програмних об’єктів;
 • значень властивостей програмних об’єктів;
 • подій, пов’язаних із програмними об’єктами;
 • розрізняє:
 • поняття властивості об’єкта та значення властивості об’єкта;
 • типи задач, розв’язування яких вимагає використання алгоритмічних структур розгалуження та/або повторення;
 • типи задач, розв’язування яких вимагає використання вкладених алгоритмічних структур;
 • події, які забезпечують запуск на виконання певної послідовності команд;
 • уміє:
 • розкладати задачу на підзадачі та розв’язувати їх (здійснювати декомпозицію задачі);
 • створювати та редагувати програмні об’єкти;
 • змінювати значення властивостей об’єктів, у тому числі програмно;
 • перевіряти результат виконання програми на відповідність умові задачі;
 • використовує:
 • події, опрацювання подій для створення програми;
 • вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження для розв’язування задач.