Алгоритми і програми

Алгоритми і програми. (12 год)
Поняття моделі. Види моделей. Інформаційні моделі.
Поняття констант і змінних. Присвоювання значень змінним.
Створення програм із розгалуженням і повторенням з використанням змінних.
Створення інформаційних моделей та їх застосування до розв’язування задач.
Створення ігрових проектів.
Учень (учениця)
пояснює:
 • поняття моделі;
 • поняття комп’ютерної моделі;
 • етапи створення комп’ютерних моделей;
 • розрізняє:
 • види моделей;
 • константи і змінні;
 • розуміє:
 • мету моделювання та призначення конкретних моделей, зокрема створюваних власноруч;
 • наводить приклади:
 • моделей, зокрема інформаційних;
 • описує:
 • процес розв’язування задачі з використанням комп’ютерної моделі;
 • уміє:
 • використовувати константи і змінні для розв’язування задач;
 • надавати значення змінним та змінювати їх, у тому числі програмним шляхом;
 • використовувати в конструкціях розгалуження та повторення умови зі змінними;
 • створювати та застосовувати інформаційні моделі різних типів із використанням змінних.