Проектна діяльність

Проектна діяльність. (5 год)
Створення та використання комп’ютерних моделей. Організація колективної роботи над документами в Інтернеті.
Учень (учениця)
пояснює:
  • поняття проекту у взаємозв’язку із суспільно-корисною діяльністю;
  • має уявлення:
  • про значущість шкільних проектів;
  • про ефективність правильного розподілу праці під час виконання проекту в малих групах;
  • наводить приклади та пояснює:
  • використання розробленого проекту в повсякденному житті та в навчальній діяльності;
  • уміє:
  • організовувати проектну діяльність у групах, використовуючи засоби колективної роботи над документами в Інтернеті;проектувати та створювати нескладні комп’ютерні моделі;
  • аналізувати та систематизувати знайдені відомості;
  • оцінювати результати власної проектної діяльності та результати проектної діяльності інших учнів.