Табличний процесор

Табличний процесор. (9 год)
Поняття електронної таблиці, Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.
Об’єкти електронних таблиць — книга, аркуш, клітинка.
Типи даних. Введення, редагування й форматування числових і текстових даних, а також дат.
Адресація. Формули.
Редагування та форматування електронних таблиць.
Копіювання та переміщення вмісту клітинок. Відносні, абсолютні, мішані посилання.
Розв’язування задач засобами табличного процесора.
Учень (учениця)
пояснює:
 • призначення електронних таблиць;
 • відмінність між відносними, абсолютними та мішаними посиланнями;
 • поняття клітинки, рядка, стовпця, діапазону, аркуша, книги;
 • наводить приклади:
 • даних різних типів;
 • описує:
 • структуру електронних таблиць;
 • правила формування адреси клітинки та діапазону в електронній книзі;
 • правила перетворення посилань під час копіювання формул;
 • уміє:
 • вводити й редагувати дані, зокрема формули, в електронних таблицях;
 • відкривати та зберігати електронні книги;
 • виділяти клітинки й діапазони із заданими адресами;
 • копіювати дані, зокрема формули;
 • використовувати у формулах відносні, абсолютні, мішані посилання;
 • розв’язувати задачі з математичним змістом засобами табличного процесора;
 • форматувати об’єкти електронних таблиць;
 • готувати документ до друку та роздруковувати його.