Алгоритми і програми

Алгоритми і програми. (24 год)
І. Основи програмування
Мова програмування. Середовище програмування.
Поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів.
Створення програми. Її виконання та налагодження.
Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом. Змінні і константи. Типізація констант і змінних. Символьний та числові типи даних.
Введення і виведення даних. Вікна повідомлень, їх використання. Передавання значень між вікном повідомлення і змінними.
Поняття елемента управління. Події, пов’язані з елементами управління, обробники цих подій.
Властивості і методи елементів управління. Редагування коду обробника події.
Вирази. Умовний оператор. Реалізація алгоритмів із розгалуженнями засобами мови програмування.
Оператори циклу. Вкладені цикли. Реалізація алгоритмів із повтореннями засобами мови програмування.
ІІ. Графіка
Створення зображень з графічних примітивів. Графічне відображення даних.
Відтворення малюнків із файлів.
Учень (учениця)
пояснює:
 • поняття мови програмування;
 • поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів;
 • поняття елемента управління;
 • структуру програми;
 • обґрунтовує:
 • обрані для розв’язування задачі типи даних;
 • розрізняє:
 • типи даних;
 • називає:
 • назви окремих частин і розділів програми;
 • арифметичні операції;
 • стандартні підпрограми, необхідні для запису арифметичних виразів та введення-виведення даних;
 • команди надання значень, введення та виведення даних;
 • оператори надання значень, введення та виведення даних;
 • визначає:
 • типи даних, необхідних для розв’язування поставленої задачі;
 • типи констант і змінних, що використовуються в програмі;
 • розуміє та пояснює:
 • призначення середовища програмування;
 • методи побудови графічних зображень;
 • наводить приклади:
 • мов програмування;
 • різних типів даних;
 • простих та вкладених розгалужень;
 • повторень із передумовою, з післяумовою, з параметром;
 • виконання повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром;
 • вкладених циклів;
 • описує:
 • процес розв’язування задачі;
 • розпізнає:
 • скорочену й повну форму операторів розгалуження та вибору;
 • послідовні та вкладені розгалуження;
 • циклічні алгоритми з передумовою, з післяумовою, з параметром;
 • визначає:
 • доцільність вибору певних алгоритмічних структур для розв’язування задачі;
 • використовує:
 • послуги середовища програмування для створення та налагодження програм, зокрема, з використанням операторів розгалуження та циклів;
 • уміє:
 • створювати програмні проекти в середовищі програмування;
 • використовувати послідовні та вкладені алгоритмічні конструкції в коді програм;
 • створювати код процедур опрацювання подій, пов’язаних із елементами управління;
 • ініціалізувати та використовувати засоби побудови графічних зображень;
 • відтворювати зображення, що зберігаються у файлах;
 • використовувати засоби налагодження програм для їх покрокового виконання, перевірки значень змінних та виправлення помилок;
 • оцінює:
 • відповідність результатів виконання програми поставленій задачі.