Інформаційні системи

Інформаційні системи. (10 год)
І. Інформаційні процеси
Опрацювання даних як інформаційний процес.
Кодування та декодування повідомлень. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.
Кодування символів.
ІІ. Засоби реалізації інформаційних процесів
Персональний комп’ютер, його основні складові Процесор, зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої, пристрої введення та виведення даних, пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання, та їх призначення.
Технічні характеристики основних складових персонального комп’ютера.
Історія засобів реалізації інформаційних процесів. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування.
Поняття про інформаційні системи та технології. Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи.
Добір складових персонального комп’ютера залежно від його призначення.
Учень (учениця)
має уявлення:
 • про взаємопов’язане функціонування складових персонального комп’ютера;
 • називає:
 • одиниці вимірювання довжини двійкового коду;
 • пояснює:
 • правила кодування та декодування повідомлень;
 • правила двійкового кодування повідомлень;
 • призначення складових персонального комп’ютера;
 • відмінність між оперативним і постійним запам’ятовуючими пристроями;
 • відмінність між зовнішніми та внутрішніми запам’ятовуючими пристроями;
 • призначення пристроїв, що входять до складу мультимедійного обладнання;
 • описує:
 • загальну структуру таблиць кодів, наприклад, ASCII, Windows - 1251, Unicode;
 • типовий склад пристроїв персонального комп’ютера;
 • основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв;
 • функціональне призначення, основні складові частини та основні характеристики процесорів;
 • призначення та основні характеристики моніторів;
 • основні типи та характеристики принтерів;
 • призначення та основні характеристики пристроїв мультимедіа;
 • історію виникнення засобів реалізації інформаційних процесів;
 • види сучасних комп’ютерів і галузі їх застосування;
 • порівнює:
 • таблиці кодів символів;
 • розрізняє:
 • одиниці вимірювання довжини двійкового коду: біт, байт, кілобайт, мегабайт, гігабайт, терабайт;
 • наводить приклади:
 • пристроїв введення, виведення, зберігання та опрацювання даних;
 • технічних характеристик складових комп’ютера;
 • класифікує:
 • процесори;
 • запам’ятовуючі пристрої;
 • пристрої введення та виведення даних;
 • сучасні комп’ютери;
 • уміє:
 • кодувати й декодувати повідомлення за певними правилами;
 • визначати довжину двійкового коду даних різних типів;
 • переходити під час визначення довжини коду повідомлення від одних одиниць вимірювання до інших;
 • добирати значення характеристик складових персонального комп’ютера залежно від його призначення.