Комп’ютерна графіка

Комп’ютерна графіка. (12 год)
Поняття комп’ютерної графіки.
Кодування графічних даних.
Растрові зображення, їх властивості. Формати файлів растрових зображень.
Базові операції над растровим зображенням. Виділення областей. Робота з шарами.
Векторні зображення, їх властивості. Формати файлів векторних зображень.
Векторний графічний редактор. Особливості побудови й опрацювання векторних зображень.
Засоби векторного графічного редактора.
Побудова зображення з графічних примітивів.
Створення малюнків із кривих і ламаних.
Групування й вирівнювання об’єктів.
Багатошарові векторні зображення, розміщення об’єктів у шарах.
Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.
Учень (учениця)
має уявлення про:
 • процес оцифровування зображень і засоби його виконання;
 • кодування кольору в колірних схемах RGB, CMYK, HSB;
 • пояснює:
 • поняття комп’ютерна графіка, растрове та векторне зображення;
 • призначення векторного графічного редактора;
 • формати файлів векторної та растрової графіки;
 • особливості побудови векторних зображень;
 • способи створення зображень із графічних примітивів;
 • порівнює:
 • властивості векторних і растрових зображень;
 • уміє:
 • створювати й редагувати векторні та растрові зображення;
 • виділяти області на основі змісту растрового зображення;
 • створювати на основі виділення у растровому зображенні шари та опрацьовувати їх;
 • створювати у векторному редакторі об’єкти, що складаються з базових графічних примітивів; групувати та розгруповувати, обертати, відображати й масштабувати об’єкти;
 • зафарбовувати векторні об’єкти, використовуючи однорідні, градієнтні, візерункові й текстурні заливки; додавати до графічних зображень текст і форматувати його;
 • групувати й вирівнювати об’єкти; використовувати шари для створення векторних зображень;
 • використовує:
 • різноманітні засоби виділення областей на растрових зображеннях;
 • шари для редагування растрових зображень;
 • інструменти, призначені для креслення ліній, стрілок, основних геометричних фігур;
 • лінійки, сітку.