Опрацювання об’єктів мультимедіа

Опрацювання об’єктів мультимедіа. (8 год)
Кодування аудіо та відео даних.
Поняття мультимедіа. Формати аудіо- та відеофайлів.
Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відео форматів. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів.
Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.
Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.
Сервіси розміщення аудіо- та відеофайлів в Інтернеті. Публікування відеофайлів, зокрема в Інтернеті.
Учень (учениця)
має уявлення:
 • про кодування аудіо- та відеоданих;
 • пояснює:
 • поняття мультимедіа;
 • призначення програмного забезпечення для опрацювання аудіо- та відеофайлів;
 • призначення сервісів для публікування відеофайлів;
 • розрізняє:
 • формати аудіо- та відеофайлів;
 • порівнює:
 • формати аудіо- та відеофайлів;
 • режими відображення відеоряду;
 • наводить приклади:
 • програмного забезпечення для опрацювання аудіо- та відеофайлів;
 • сервісів для публікування відеофайлів;
 • уміє:
 • розробляти сценарій відеокліпу;
 • імпортувати у відеокліп аудіо- та відеофрагменти із зовнішніх джерел;
 • синхронізувати відеоряд з аудіорядом;
 • налаштовувати часові параметри аудіо- та відеоряду;
 • додавати відеоефекти до відеокліпу та налаштовувати переходи між його фрагментами;
 • публікувати відеофайли в Інтернеті.