Алгоритми і програми

Алгоритми і програми. (18 год)
І. Масиви.
Поняття одновимірного масиву. Введення й виведення значень елементів масивів.
Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження підсумкових величин, зокрема для елементів, що задовольняють задані умови, а також пошук у масиві за певними критеріями.
Алгоритми впорядкування елементів масиву.
ІІ. Рух об’єктів.
Використання таймера, рух, моделювання гри.
Учень (учениця)
пояснює:
 • організацію даних у вигляді масивів;
 • принципи опрацювання табличних даних;
 • призначення та спосіб дії програмного таймера;
 • описує:
 • алгоритми впорядкування заданого масиву;
 • алгоритми знаходження підсумкових величин, зокрема для елементів, що задовольняють задані умови, а також пошуку в масиві за певними критеріями;
 • розпізнає:
 • клас задач, що розв’язуються з використанням табличних величин;
 • пояснює:
 • поняття масиву, елемента масиву, індексу та значення елемента;
 • уміє:
 • оголошувати змінні табличного типу;
 • створювати програми для введення й виведення елементів масивів;
 • програмувати пошук заданого, мінімального та максимального значення в масиві;
 • програмувати обчислення суми, середнього арифметичного та кількості елементів масиву;
 • програмувати опрацювання лише тих елементів масиву, що задовольняють певні умови;
 • застосовувати алгоритми впорядкування для заданого масиву;
 • використовувати програмний таймер для ініціювання подій у певні моменти часу;
 • програмувати рух графічних об’єктів та здійснювати управління його швидкістю за допомогою таймера.