Табличний процесор

Табличний процесор. (12 год)
Автозаповнення.
Логічні, математичні та статистичні функції.
Зображення рядів даних. Побудова графіка функції.
Умовне форматування.
Розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін, де вимагається графічне відображення даних і застосування функцій.
Набори однотипних об’єктів. Поля та записи. Електронна таблиця, як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти. Сортування та фільтрування даних.
Обчислення підсумків.
Функції для роботи з наборами однотипних об’єктів і табличними базами даних.
Учень (учениця)
пояснює:
 • призначення засобів автозаповнення;
 • призначення секторних, стовпчастих діаграм і графіків;
 • призначення проміжних підсумків;
 • призначення функцій для роботи з масивами та базами даних;
 • відмінність між простими та розширеними фільтрами;
 • поняття поля та запису;
 • наводить приклади:
 • логічних, математичних і статистичних функцій;
 • функцій для роботи з масивами та базами даних;
 • описує:
 • призначення умовного форматування даних та спосіб його виконання;
 • сутність операцій сортування та фільтрації даних;
 • структуру розширених фільтрів;
 • спосіб подання в електронних таблицях відомостей про однотипні об’єкти;
 • уміє:
 • добирати тип діаграми для відображення тих чи інших даних;
 • будувати секторні та стовпчасті діаграми, а також графіки;
 • застосовувати засоби автозаповнення та автозавершення для автоматизації введення даних;
 • будувати на заданому проміжку графік функції;
 • застосовувати умовне форматування для унаочнення даних, що задовольняють певні умови;
 • інтерпретувати електронну таблицю як набір даних про однотипні об’єкти;
 • сортувати набір записів про об’єкти за значеннями одного чи кількох параметрів;
 • застосовувати проміжні підсумки для обчислення зведених значень для груп об’єктів;
 • застосовувати прості та розширені фільтри для добору об’єктів за умовами, що подаються за допомогою не більш ніж двох логічних зв’язок;
 • застосовувати функції для роботи з масивами та базами даних з метою отримання відомостей про об’єкти, що задовольняють певні критерії, та обчислення підсумкових характеристик за значеннями параметрів таких об’єктів.