5 клас

Інформаційні процеси. Комп’ютер як засіб реалізації інформаційних процесів
 • створити власну робочу папку;
 • скопіювати файли з флеш-носія до запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера та навпаки;
 • створити ярлик програми.
 • Комп’ютерні мережеві технології
 • знайти відомості в Інтернеті, порівняти їх зміст на різних веб-ресурсах та сформулювати чітку відповідь на поставлене запитання.
 • Текстовий процесор
 • створити та відформатувати текстовий документ за зразком;
 • розробити власний дизайн документа заданого призначення та створити його.
 • Алгоритми і програми
 • розробити та запустити на виконання лінійний алгоритм малювання геометричної фігури;
 • розробити та запустити на виконання циклічний алгоритм малювання геометричної фігури;
 • розробити та запустити на виконання алгоритм, що завершується за виконання певної умови;
 • зберегти алгоритм у файлі та прочитати його з файлу.
 • Проектна діяльність
 • скласти план власної діяльності у вигляді текстового документа;
 • виконати пункти плану в зазначені терміни;
 • надати звіт про результати власної роботи.