7 клас

Персональне веб-середовище
 • виконати домашнє завдання з використанням хмарних сервісів;
 • поставити запитання й отримати відповідь за допомогою використання документів загального доступу.
 • Табличний процесор
 • створити таблицю обчислення даних за чеком у крамниці, включно із ціною, кількістю товарів і ПДВ;
 • створити засоби автоматизації обчислень, необхідних для розв’язування задач, які виникають процесі навчання математики, фізики, хімії, під час виконання практичних і лабораторних робіт у процесі навчання зазначених предметів;
 • створити засоби автоматизації обчислень, необхідних для виконання проектної діяльності на уроках трудового навчання;
 • створити таблицю відстаней, пройдених автомобілем, що рухається з постійною швидкістю, через рівні проміжки часу;
 • відтворити задану числову послідовність за допомогою формул.
 • Алгоритми і програми
 • створити програму розрахунку числового значення за заданою формулою;
 • створити програму знаходження кореня рівняння;
 • створити модель рівномірного прямолінійного руху об’єкта;
 • створити комп’ютерну модель руху об’єкта на площині з перешкодами та з вибором шляху;
 • створити комп’ютерну модель процесу взаємопов’язаного функціонування двох чи більше об’єктів;
 • створити нескладну комп’ютерну гру з використанням змінних величин.
 • Проектна діяльність
 • самостійно обрати тему проекту;
 • скласти у вигляді текстового документа план діяльності групи;
 • організувати збирання даних за проектом у спільному документі в хмарі;
 • допомогти членам групи виконати пункти плану в зазначені терміни;
 • коригувати свою роботу залежно від роботи групи;
 • оцінити власну роботу та роботу групи;
 • надати звіт про результати роботи у складі групи.