8 клас

Інформаційні системи
 • закодувати та декодувати текстові повідомлення за допомогою кодової таблиці;
 • закодувати та декодувати монохромні й кольорові зображення за наданими правилами;
 • визначити тип наданого пристрою;
 • зробити висновок про сфери можливого застосування комп’ютера із заданими характеристиками.
 • Комп’ютерна графіка
 • відтворити наданий натюрморт з використанням засобів растрової графіки;
 • відтворити наданий натюрморт з використанням засобів векторної графіки;
 • створити елементи інтерфейсу веб-сайта: кнопки, маркери, заголовки, рамки, з використанням засобів графічного редактора за зразком;
 • розробити та створити власні елементи інтерфейсу для веб-сайту;
 • створити зображення класної кімнати у перспективі з використанням засобів графічного редактора.
 • Опрацювання об’єктів мультимедіа
 • переглянути відеоролик;
 • прослухати аудіоролик;
 • створити відеокліп з наданих фрагментів;
 • створити відеокліп на обрану тему, відео- та аудіоматеріали знайти в мережі Інтернет чи створити самостійно.
 • Алгоритми і програми
 • створити програмний проект у середовищі програмування, зберегти його й відкрити для подальшої роботи;
 • скомпілювати/підготувати проект для виконання поза середовищем розробки;
 • розробити ефективний інтерфейс програми;
 • розробити ефективний алгоритм, використовуючи поділ задачі на підзадачі (декомпозицію);
 • налагодити програму, використовуючи засоби середовища програмування: точки зупинки, покрокове виконання тощо;
 • створити програмний проект знаходження коренів квадратного рівняння з перевіркою дискримінанта на від’ємність;
 • створити програмний проект, за яким будується графік лінійної та квадратичної функції.
 • Проектна діяльність
 • самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її вибір;
 • скласти план діяльності групи у вигляді текстового документа в хмарі;
 • поставити задачі для членів групи за обраними ролями;
 • допомогти членам групи виконати пункти плану в зазначені терміни;
 • коригувати роботу в групі;
 • оцінити власну роботу та роботу групи;
 • надати звіт про результати роботи групи.