9 клас

Текстовий процесор
 • відформатувати наявний документ за допомогою стилів символів та абзаців;
 • створити та відформатувати власний документ з використанням стилів символів та абзаців;
 • створити автоматично зміст для наданого документа, відформатувати за необхідністю;
 • створити систему навігації в документі за допомогою змісту, списку ілюстрацій, гіперпосилань;
 • спільно створити та відредагувати документ з використанням хмарного сервісу;
 • зв’язати документи з локальними та онлайновими ресурсами за допомогою гіперпосилань.
 • Табличний процесор
 • створити та відформатувати таблицю за зразком і заповнити її даними з використанням автозаповнення;
 • провести розрахунок за математичною формулою, що містить тригонометричні функції;
 • провести розрахунок за формулою, якщо вимагається перевірка умови;
 • створити таблицю розрахунків для касового чека, з урахуванням кількості, ціни, ПДВ і знижки для кожного з товарів;
 • графічно відобразити дані соціологічного опитування, використавши відповідні типи діаграм;
 • побудувати графік функції на заданому проміжку.
 • Алгоритми і програми
 • обчислити кількість елементів масиву/таблиці, які відповідають заданим критеріям;
 • обчислити поелементні суми двох масивів: заробітної платні та премії;
 • реалізувати алгоритм гри «Сапер», визначивши для кожного елемента таблиці кількість сусідніх елементів з мінами;
 • створити програмний проект простої бази даних «Учні» з даними про прізвище, ім’я, вік та успішність; забезпечити виведення даних про учнів за зазначеними критеріями,
 • створити комп’ютерну гру з двома об’єктами, управління одним з яких здійснює людина, а управління іншими здійснюється автоматично за допомогою комп’ютера;
 • створити програмний проект, за яким візуально моделюється фізичний процес дифузії двох ідеальних газів з молекулами різного кольору.
 • Створення та публікація веб-ресурсів
 • створити веб-сайт на задану тематику;
 • внести зміни до оформлення сайту;
 • внести зміни до текстового та графічного вмісту сайту.
 • Проектна діяльність
 • самостійно обрати тему проекту та обґрунтувати її актуальність та соціальну значущість;
 • обрати інформаційні технології для реалізації проекту та обґрунтувати їх вибір;
 • скласти у вигляді текстового документа в хмарі план діяльності групи;
 • поставити задачі для членів групи за обраними ролями;
 • допомогти членам групи виконати пункти плану у зазначені терміни;
 • коригувати роботу в групі;
 • оцінити власну роботу і роботу групи;
 • надати звіт про результати роботи групи.