Цілі та завдання навчання курсу «Інформатика»

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування та розвиток ключових і предметних компетентностей, аналітичного й синтетичного, логічного та критичного мислення для реалізації творчого потенціалу учнів, їх підготовки до активного життя в інформаційному суспільстві.

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів знань, умінь і навичок, які нададуть їм можливості:

  • створювати інформаційні моделі та опрацьовувати їх у програмних середовищах;
  • здійснювати пошук відомостей із використанням пошукових систем;
  • планувати, організовувати та здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному середовищі;
  • використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для організації співпраці з метою розв’язування навчальних, дослідницьких і практичних задач;
  • працювати з інформаційними системами, не створюючи небезпек як для себе особисто, так і для інших;
  • аналізувати різноманітні процеси і явища, з’ясовувати їх причинно-наслідкові зв’язки та структуру об’єктів, у яких ці явища відбуваються;
  • логічно та критично мислити, робити висновки та узагальнення;
  • висувати гіпотези навчально-пізнавального характеру й перевіряти їх у процесі розв’язування навчальних і практичних задач із використанням ІКТ та відповідних засобів.