Характеристика умов навчання

Відповідно до чинних нормативних документів, кожний урок проводиться в комп’ютерному класі. На уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером. Поділ на підгрупи здійснюється згідно з Наказом МОН України №128 від 20.02.2002 р.

Пропонована програма не обмежує використання певних операційних систем і програмних чи апаратних платформ. Робота учнів може бути організована в середовищі як пропрієтарних операційних систем, так і створених на основі ліцензій вільного поширення, з використанням як пропрієтарних, так і вільно поширюваних програмних засобів.

Перелік необхідних програмних засобів:

 • операційна система з графічним інтерфейсом;
 • клавіатурний тренажер;
 • тренажер роботи з маніпулятором «миша»;
 • програма для запису даних на оптичні носії;
 • програма — архіватор;
 • антивірусна програма;
 • векторний графічний редактор (можливе використання редактора, вбудованого в середовище офісної програми);
 • растровий графічний редактор (на різних етапах навчання використовуються кілька різних за складністю графічних редакторів);
 • текстовий процесор;
 • редактор презентацій;
 • програма для створення комп’ютерних публікацій;
 • табличний процесор;
 • програма для опрацювання аудіо й відеоданих і розроблення потокових презентацій;
 • електронні словники і програми, призначені для перекладу;
 • веб_браузер;
 • навчальне середовище програмування;
 • середовище розроблення програм.

Обладнання навчального приміщення (класу, кабінету) має відповідати вимогам (технічним, санітарно-гігієнічним, педагогічним тощо), викладеним у «Положенні про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» (Наказ МОН України від 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329) й нормативних документах, на які в ньому здійснено посилання. За умов внесення змін до «Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» та нормативних документів, на які здійснено посилання, зміст програми у частинах, пов’язаних зі змінами, має переглядатися з виконанням передбачених чинним законодавством процедур.